Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘barkfiskreligioner’ Category

Fredag

Baba Ram Dass: ”It was a pleasure to meet you. I was a little bit afraid of you before but now I’m delighted.”

Terence McKenna: ”No, don’t be afraid of me! The people that are afraid of me either don’t know me or they know me better than you ever will.”

Annonser

Read Full Post »

Torsdag

DET ÄR BARA ATT.

G. I. Gurdjieffs visdomsfragment via dottern Reyna D’Assia via Alejandro Jodorowsky ur THE SPIRITUAL JOURNEY:

”Ground your attention on yourself. Be conscious at every moment of what you are thinking, sensing, feeling, desiring, and doing. Always finish what you have begun. Whatever you are doing, do it as well as possible. Do not become attached to anything that can destroy you in the course of time. Develop your generosity – but secretly. Treat everyone as if he or she was a close relative. Organize what you have disorganized. Learn to receive and give thanks for every gift. Stop defining yourself. Do no lie or steal, for you lie to yourself and steal from yourself. Help your neighbour, but do not make him dependent. Do not encourage others to imitate you. Make work plans and accomplish them. Do not take up too much space. Make no useless movements or sounds. If you lack faith, pretend to have it. Do not allow yourself to be impressed by strong personalities. Do not regard anyone or anything as your possession. Share fairly. Do not seduce. Sleep and eat only as much as necessary. Do not speak of your personal problems. Do not express judgement or criticism when you are ignorant of most of the factors involved. Do not establish useless friendships. Do not follow fashions. Do not sell yourself. Respect contracts you have signed. Be on time. Never envy the luck or success of anyone. Say no more than necessary. Do not think of the profits your work will engender. Never threaten anyone. Keep your promises. In any discussion, put yourself in the other person’s place. Admit that someone else may be superior to you. Do not eliminate, but transmute. Conquer your fears, for each of them represents a camouflaged desire. Help others to help themselves. Conquer your aversions and come closer to those who inspire rejection in you. Do not react to what others say about you, whether praise or blame. Transform your pride into dignity. Transform your anger into creativity. Transform your greed into respect for beauty. Transform your hate into charity. Neither praise nor insult yourself. Regard what does not belong to you as if it did belong to you. Do not complain. Develop your imagination. Never give orders to gain the satisfaction of being obeyed. Pay for services performed for you. Do not proselytize your work or ideas. Do not try to make others feel for you emotions such as pity, admiration, sympathy or complicity. Do not try to distinguish yourself by your appearance. Never contradict; instead, be silent. Do not contract debts; acquire and pay immediately. If you offend someone, ask his or her pardon; if you have offended a person publicly, apologize publicly. When you realize you have said something that is mistaken, do not persist in error through pride; instead immediately retract it. Never defend your old ideas simply because you are the one who expressed them. Do not keep useless objects. Do not adorn yourself with exotic ideas. Do not have your photograph taken with famous people. Justify yourself to no one, and keep your own counsel. Never define yourself by what you possess. Never speak of yourself without considering that you might change. Accept that nothing belongs to you. When someone asks for your opinion about something or someone speak only of his or her qualities. When you become ill, regard your illness as your teacher, not as something to be hated. Look directly, and do not hide yourself. Do not forget your dead, but accord them a limited place, and do not allow them to invade your life. Wherever you live, always find a space that you devote to the sacred. When you perform a service, make your effort inconspicuous. If you decide to work to help others, do it with pleasure. If you are hesitating between doing and not doing, take the risk of doing. Do not try to be everything to your spouse; accept that there are things that you cannot give him or her but which others can. When someone is speaking to an interested audience, do not contradict that person and steal his or her audience. Live on money you have earned. Never visit someone only to pass the time. Obtain things in order to share them. If you are meditating and a devil appears, make the devil meditate too.”

Read Full Post »

Söndag

Lasse Bergs mindfuck #1:

”Det var inte kyrkan och civilisationen som lyfte människan från en promiskuös forntid till det gudfruktiga parförhållandet. Monogamin har tvärtom följt människan i alla tider. Evolutionen har gett oss en instinkt (en term som dagens evolutionsforskare skyr) för trohet. Vårt för primaterna ovanliga beteende hade att göra med att vi var köttätare. Barnen behövde en tillförlitlig fast relation mellan en jägare och en moder för sin överlevnads skull. Moral och sedligt framåtskridande hade heller inget som helst med religionerna att göra. Det handlade om medfödda reaktionsmönster hos den mänskliga arten. Vi vill av naturen varandra väl. Hos alla folkslag och i alla kulturer ligger det i människans nedärvda moral att hjälpa och inte skada varandra.” s 58 i Gryning över Kalahari.

Lasse Bergs mindfuck #2:

”Varje dag går någon ur forskningsteamet ut med [bonoboapan] Kanzi på promenad i skogen utrustad med stora ark fyllda av lexigram, ett ark med symboler för olika ord. /…/ Kanzi sitter helst på axlarna och visar vart han vill ta sig genom att peka eller vrida bärarens huvud åt det håll han vill. Om inte det fungerar så lutar han sig med hela sin tyngd i den önskade riktningen. /…/ Innan man ger sig av på dagens färd visar Kanzi på lexigrammen vart han vill gå och vad han vill ha där. Har han bestämt sig för bananerna så spelar det ingen roll om man måste passera russinen, han vill inte ha dem just då. Det är helt klart att han har en förmåga att planera och föreställa sig en framtid. Under färderna tar han fram arken med symboler och säger till om han vill gå själv, bli buren eller kanske leka kurragömma. Han kommentarar också vad de ser längs vägen. /…/ Även resten av dygnet lever han med mänskligt sällskap. Han blir snabbt en sofistikerad TV-konsument som meddelar vilken film eller dokumentär han vill se just ikväll innan han motvilligt går och lägger sig. Bland hans favoriter finns Tarzan, The Iceman och My Pet Monster. /…/ Han får vid den tiden också perioder när han vill vara ensam och prata för sig själv. Då tar han med sig lexigrammen och sätter sig i ett hörn, ser noga till att ingen tjuvtittar, och pekar sedan för sig själv på olika symboler. /…/ Han har en förmåga till empati, kan sätta sig in i [forskarnas] kommande reaktion. Han visar också stor medkänsla när någon av dem slagit sig eller fått någon liten blessyr. Då vill han trösta eller ber någon annan att tvätta såret.” s 73ff i Gryning över Kalahari.

Lasse Bergs mindfuck #3:

”Det som är gemensamt för människans hallucinationer, oavsett hur de framkallats eller i vilken del av världen det äger rum, är att detta transtillstånd genomgår tre likartade stadier, vilket har bekräftats av neuropsykologiska laboratorieförsök.

I det första ser man för sin inre syn geometriska mönster. /…/ De orsakas av hur den mänskliga hjärnan är organiserad. Dessa mönster ser likadana ut bland hallucinerande människor jorden över, oavsett deras kulturella bakgrund. De är vad som kallas entoptiska fenomen som uppstår mellan ögat och hjärnan. Hjärnforskning har visat att formen på dessa syner orsakas av att nervimpulser går baklänges från hjärnan till näthinnan där de retar närliggande nervceller som sedan sänder tillbaka fel information till hjärnans syncentrum. Hallucinerande människor ser i detta stadium istället för verkligheten strukturer i sin egen hjärna.” s 241f i Gryning över Kalahari

Lasse Bergs mindfuck #4:

”Frans de Waal säger till mig att han har sett schimpanser dansa en sorts regndans medan någon slår ett par taktslag på en torr trädstam.” s 262 i Gryning över Kalahari

Lasse Bergs mindfuck #5:

”Godheten är gammal. Vid Lake Turkana i norra Kenya upp mot Etiopien hittade man 1984 ett välbevarat fossil av en kvinnlig Homo Erectus, 1.6 miljoner år gammalt. På hennes benstomme fanns tydliga spår av en åkomma som måste ha gjort hennes tillvaro svår innan den till slut tog hennes liv. Hon hade förgiftats av A-vitamin. Det ger karaktäristiska skador på benen. /…/ Under lång tid, månader eller år, var hon oförmögen att klara sig på egen hand. Kvinnans grupp måste ha skyddat henne mot rovdjur under denna tid, sett till att hon fick mat och vatten och stött henne under gruppens vandringar.” s 319f i Gryning över Kalahari (jfr med Thomas Hobbes syn på människan i urtillståndet som ”grym, maktlysten och egoistisk” vars ”destruktiva drifter bara kunde stävjas med hjälp av överhetens hårda nypor.”)

Lasse Bergs bonusmindfuck:

”Jag har tillbringat lång tid i öknar jorden runt. I Taklamakan i det inre Asien hörde jag för första gången i den absoluta tystnaden vindbruset från min hand när jag sakta för den framför ansiktet.” s 11

Read Full Post »

”He was born of a virgin in my heart and was crucified in my heart and was buried in my heart and rose from the grave on the third day of my heart.”

från JESU SUTTA av David Garrett.

Read Full Post »

MetalKults extensiva intervju med Genesis P-Orridge, som alltid en vän av att konfrontera livslögnen och rädslan med stort r. Ät.

Read Full Post »

”FROM THE CEILING HANGS A NAKED LIGHT BULB”. Teater Dekadens

Att lida till lösen för oss andra… Jesusmaterialet som traderats genom årtusendena skär snett in i annorlundaskapets sexuella praktik; sado-masochismens. Att hoppas, hoppas på personen bredvid, var gömmer du piskan? Det har varit en lång dag. Och den rituella speglingen av detta: mässoffret. Offertorium. Offergåvornas tillredelse. Jesus på Golgata – ett djur på väg till slakt. [Det är ståthållare Pilatus soldater som övertar rollen som överstepräster när de torterar Jesus i fängelset. Omedvetna om sin symboliska roll förbereder de jesusköttet med piskan; pryglar det mört.]

[Wikipedia sticker in med en replik: Katolsk teologi talar hellre om kommunion (förening) än om nattvard (måltid).]

UTVIKNING 1: Jesu lidande i evangelierna; liten guide:

Översteprästerna spottar och slår Jesus (MATT 26:67, MARK 14:65, [Obs: nämns varken hos Lukas eller Johannes) // Pilatus soldater pryglar Jesus (MATT 27:26, MARK 15:15, LUK 22:63) // Pilatus soldater och judarnas män binder Jesus (JOH 18:12) // Soldater örfilar Jesus (JOH: 18:22, 19:3) // Törnekronan fästs på Jesu huvud (MATT 27:29, MARK 15:17, [Obs: nämns ej hos Lukas], JOH: 19:2) // Soldaterna spottar och slår Jesus i huvudet (MATT 27:30, MARK 15:19 [här misshandlas Jesus uttryckligen med en käpp i huvudet]) // Jesus får vin blandat med galla (MATT: 27:34, [Obs: I Markusevangeliet får Jesus vin blandat med myrra]) // Jesu korsfästelse (MARK 15:25, [Obs: I Matteusevangeliet nämns korsfästelsen enbart i imperfektform enligt senaste bibelöversättningen], LUK 22:33, JOH 19:18) // En åskådare ger Jesus att dricka från en svamp indränkt i surt vin (MATT 27:48, MARK 15:36, JOH 19:29) // En soldat sticker sin lans i Jesus sida (JOH 19:14)

ORGIETEATER

Bo Cavefors, denna kropp som trotsar åldrandet och fortsätter vara lika produktiv som alltid; efter ett tusental bokvolymer som förläggare och författare, otaliga artiklar och essäer, de svarta fanorna från tidskrift till bokserie till blogg, materialet som ständigt skrivs om, kommenteras, ges ut på nytt; Cavefors produktion är i sig ett slags Talmud; oupphörligt föremål för revidering och fortsättning. Kommentar på kommentar. En världsåskådning måste ha sina helgon och visst går det att betrakta Cavefors verksamhet som teater/performanceartist de senaste åren som ett konsekvent praktiserande av filosofierna hos Cavefors egen helgonskara: Yukio Mishima, Francis Bacon, Markisen de Sade, Georges Bataille för att nämna de mest uppenbara och frekventa i hans litterära verksamhet. Verket Three studies for a crucifixion. A Passion Play in Three Acts; dedicated to Francis Bacon av Cavefors och Martin Bladh finns nu utgivet som dvd på Firework Edition.

”Varför inte vilja leva i Dionysos orgiastiska orgasmer?” skriver Cavefors i Svarta Fanor – sjunde boken. ”För en ny teaterkonst krävs nya renässansdramer i mörka färger, rituellt formade skeenden som frigör aktiviteter som leder till extrem tillfredställelse över att Vara, över det sado-masochistiska orgiebehovet, tex kring oidipusmotivet.” Three studies… tar sin utgångspunkt i triptyken Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion av Francis Bacon. Tavlorna har var och en tilldelats varsin akt och under föreställningen projiceras Bacons förvridna människogestalter på väggen bakom aktörerna. Dessa Bacons söndermalda kroppar, ofta ansiktslösa, deformerade, förvridna och vridande, roterande kring sina egna smärtaxlar. Inte sällan inhämtades inspirationen från slakterier. Det är smärta i minst fyra dimensioner målade i olja och sand.

I verkets andra akt ligger Martin Bladh på en enkel säng i scenens mitt med stinkande avföringsfyllda inälvor över sig. En man i skyddsdräkt stoppar en gummislang i Bladhs mun och ger honom blod att dricka från tio behållare (sammanlagt fem liter blod). En behållare i taget. Och efter varje behållare skrubbas munnen med en vinägerindränkt svamp (se guide till Jesu lidande ovan). Under ”riten” ses Cavefors och ”The Whip Man” (Johan Adolphi) kopulera till höger om sängen och till vänster om den ses ”The Naked Man” (Jakob Ohlin) följa processen som en tillbedjare vid korset. Noisedrone signerad Bladh och Erik Jarl (veteraner i noisescenen) fyller altarrummet samtidigt som Bladh häver ur sig blodet i vilda kaskader över sig själv och scenen.

Det är svårt att tala om Cavefors och Bladhs verk med koncentrationen i behåll. Verket skickar associationsbanorna i så många riktningar på samma gång; samtidigt som de omväxlande lustbetonade och horribla (det är förstås ointressant för de inblandade att dra gränslinjer mellan de två) handlingarna på scenen skickar signaler genom mig som är långt ifrån begränsade till det reflekterande sinnet. Nej, det hör till den teater som tar riten på allvar att tala direkt till kroppen. Att tala till kroppen är att tala till förgängelsen. Den egna förgängelsen och privata döden aktualiseras och det kunde lika gärna vara min egen kropp i form av slaktavfall som projiceras på väggen bakom scenen. Francis Bacon citeras i programbladet till dvd:n: ”Well, of course, we are meat, we are potential carcasses. If I go into a butcher’s shop I always think it’s surprising that I wasn’t there instead of the animal.”

Associationer. Nej snarare våldsamma svallvågor. Verket sköljer över mig i den bekväma soffan. Dionysos, Jesu korsfästelse, Jack the Rippers sista och mest våldsamma slakt av Mary Kelly, rester av kollektiva minnen jag inte ens visste jag hade, orgasmen… Verket lyckas på något sätt göra EN lust av tre begär; begäret efter piskan, nattvarden och könsumgänget.

Det är en teaterkonst som jag inte trodde existera den här sidan om sextiotalet eller Östersjön (nere på kontinenten hägrar Hermann Nitsch). Som jag inte vågat hoppas på att få ta del av i den desinficerade och glittrande kroppslösa samtiden; som har städat bort döden och i förlängningen möjligheten till en verklig närvaro i livet.

UTVIKNING 2:

Teater Dekadens ger kroppen tillbaka till kroppen. Vi lever visserligen i en kropps- och sexfixerad värld, men knappast en sexintensifierad värld. Orgasmen (en distanserad, sekundkort liten prutt till njutning) har ersatt Gud, orgien (=föreningen) ska leda oss tillbaka till Gud. Och i samma rörelse till förgängelsen, och en kropp som tillåts lukta, läcka, och njuta av sin egen späkning. Ledorden för den här formen av teater skulle kunna vara KOMMUNION GENOM KONFRONTATION.

Three Studies for a Crucifixion aktualiserar min egen längtan efter riten. Denna kompromisslösa orgieteater ger mig mod att fortsätta inåt. Jag är en sådan periodare i mystiken. Av rädsla för vad? Att mitt intresse för mystiken skall fjärma mig från mina (ateistiskt lagda) vänner? So be it.

Jag hoppas på en höst som pendlar mellan extremer: från tystnad & hunger till orgie & rit. Ge mig fem år så har jag säkert sållat mig till katolikerna.

Mer läsning:

Guido Zeccola om Three Studies…

Bo Cavefors blogg

Martin Bladhs noiseensemble IRM

Read Full Post »

More games

T.A.Z. Temporary Autonomous Zone.

Robert Anton Wilson förklarar kvantfysiken.

Metaprogramming.

Språket är mjukvaran, you go figure out the rest.

Kenneth Anger: Rabbit’s Moon.

Read Full Post »

Older Posts »